Retro Enamel Ring Jewelry Stilnest Retro Enamel Ring Jewelry stilnest 24ct Gold Vermeil XS - 49 (15.6mm)

24ct Gold Vermeil

Flux Ear CuffFlux Ear Cuff

24ct Gold Vermeil

Ridged Ring Jewelry Stilnest Ridged Ring Jewelry stilnest 24ct Gold Vermeil XS - 49 (15.6mm)

24ct Gold Vermeil

Unique Kette Jewelry stilnest Unique Kette

24ct Gold Vermeil

Zodiac Seal Kette Rose Gold Vermeil Jewelry stilnest Zodiac Seal Kette Rose Gold Vermeil

Rose Gold Vermeil

Unique Ring Jewelry Stilnest Unique Ring

24ct Gold Vermeil

Fluid Hoop Ohrringe Jewelry stilnest Fluid Hoop Ohrringe Jewelry stilnest 24k Gold Vermeil

24k Gold Vermeil

Fluid Small Hoop Ohrringe Jewelry stilnest Fluid Small Hoop Ohrringe Jewelry stilnest 24k Gold Vermeil

24k Gold Vermeil

Organic Liquid Locket Kette Jewelry stilnest Organic Liquid Locket Kette Jewelry stilnest 24ct Gold Vermeil S (45cm)

24ct Gold Vermeil

Party Stack Ring Jewelry Stilnest Party Stack Ring Jewelry stilnest 24ct Gold Vermeil XS - 49 (15.6mm)

24ct Gold Vermeil

Mom Band Hoop Ohrringe Jewelry stilnest Mom Band Hoop Ohrringe Jewelry stilnest 24ct Gold Vermeil

24ct Gold Vermeil

Eden Citrus Ring Jewelry Stilnest Eden Citrus Ring

24ct Gold Vermeil

Twist Bar Ohrringe Jewelry stilnest Twist Bar Ohrringe

24ct Gold Vermeil

Mom Wedding Band RingMom Wedding Band Ring Jewelry stilnest 24ct Gold Vermeil XS - 49 (15.6mm)

24ct Gold Vermeil