Retro Enamel Ring Jewelry Stilnest Retro Enamel Ring Jewelry stilnest 24ct Gold Vermeil XS - 49 (15.6mm)

24ct Gold Vermeil

Unique Ring Jewelry Stilnest Unique Ring
€94

24ct Gold Vermeil

Fluid Hoop Ohrringe Jewelry stilnest Fluid Hoop Ohrringe Jewelry stilnest 24k Gold Vermeil

24k Gold Vermeil

Fluid Small Hoop Ohrringe Jewelry stilnest Fluid Small Hoop Ohrringe Jewelry stilnest 24k Gold Vermeil

24k Gold Vermeil

Unique Ohrringe Jewelry stilnest Unique Ohrringe

24ct Gold Vermeil

Satellite Fußkettchen Jewelry stilnest Satellite Fußkettchen Jewelry stilnest 24ct Gold Vermeil 22 + 5 cm

24ct Gold Vermeil

Eden Cepa Necklace Jewelry Stilnest Eden Cepa Kette

24ct Gold Vermeil

Eden Citrus Hoop Ear Cuff Jewelry Stilnest Eden Citrus Hoop Ear Cuff

24ct Gold Vermeil

Simple Hoop Trio OhrringeSimple Hoop Trio Ohrringe

24ct Gold Vermeil

The Dimples OhrsteckerThe Dimples Ohrstecker

24ct Gold Vermeil

Fluid Letter Ring - HochglanzFluid Letter Ring - Hochglanz

24ct Gold Vermeil

Instants of Strength KetteInstants of Strength Kette
Instants of Strength Kette

24ct Gold Vermeil

Instants of Strength RingInstants of Strength Ring
Instants of Strength Ring

24ct Gold Vermeil

The Encounters RingThe Encounters Ring

24ct Gold Vermeil

Victoria Chain KetteVictoria Chain Kette

24ct Gold Vermeil

Brick Chain ArmbandBrick Chain Armband

24ct Gold Vermeil